.

Cẩm nang sức khỏe:

Những điều cần biết về vắc-xin COVID-19

Vắc xin cứu sống hàng triệu người mỗi năm. Việc phát triển vắc xin COVID-19 an toàn và hiệu quả là một bước tiến lớn trong nỗ lực toàn cầu của chúng tôi nhằm chấm dứt đại dịch và để chúng ta quay trở lại

Xem thêm »