Những điều cần biết về vắc-xin COVID-19

Vắc xin cứu sống hàng triệu người mỗi năm. Việc phát triển vắc xin COVID-19 an toàn và hiệu quả là một bước tiến lớn trong nỗ lực toàn cầu của chúng tôi nhằm chấm dứt đại dịch và để chúng ta quay trở lại làm nhiều việc có ích hơn nữa cùng với những người chúng ta yêu thương.

Chúng tôi đã thu thập thông tin chuyên gia mới nhất để trả lời một số câu hỏi phổ biến nhất về vắc xin COVID-19. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật bài viết này khi có thêm thông tin.